Rezerva acum sejurul la Pensiunea Valea Fagilor
Pensiunea agroturistică Valea Fagilor

Î

Împrejurimi

LOCUL DE AMPLASARE A PENSIUNII Agropensiunea este amplasata in Regiunea Sud-Est a țării, localitatea Luncavița la intrare in Cetățuia, comuna Luncavița, județul Tulcea in zona înconjurată de pădure și munți, numită popular Valea Fagilor, denumire de rezonanță ce dă numele pensiunii.

Comuna Luncavița ocupă un loc important în peisajul turistic al județului Tulcea, fiind așezată pe malul Fluviului Dunărea pe o parte și pe cealaltă la poalele Parcului Național Munții Măcinului fiind inconjurată de numeroase vestigii istorice (cetăți, șantiere arheologice, sală muzeu) și de mănăstiri creștinești (Mănăstirea Dinogeția, Celic-Dere, Cocoșu, Saon, Basilica Paleocreștina a martirilor de la Niculițel), dar și zone de agrement – pescuit, fond vânătoresc.

Cadrul natural deosebit reprezentat de relieful împădurit cu munți ascuțiți ai Parcului Național Munții Măcinului (PNMM), apele curgătoare ce străbat zone pitorești, zona de baltă cu piscicolă de practicare a pescuitului sportiv, bogăția florei și faunei, moștenirea culturală, ridică valoarea turistică a zonei.

O importanță deosebită o deține Rezervația Valea Fagilor (154 ha) din PNMM cu specii de fagi ce cresc intr-ul loc cu altitudine joasa atipic pentru condițiile normale ale acestei specii, zona fiin bine delimitată și ocrotită de Administratia PNMM. Zona forestieră cuprinde numeroase exemplare de tei, formând cea mai mare pădure de tei a țării, constituind o importanta zonă meliferă.

Terenul de amplasament al pensiunii este zona Valea Fagilor, zonă de interes turistic de lângă Parcul Național Munții Măcinului, în intravilan, pe terenul administrativ teritorial al Comunei Luncavița cu acces la drum auto ce face legătura cu Drumul Județean DJ 222A (Luncavița – Nifon).

Pensiunea are în partea de Nord limita teritorială a PNMM cu o bogată floră și faună iar în partea de Sud, in apropiere un lac de acumulare cu Pârâul Luncavița ceea ce face din noua locație de cazare turistică un deosebit loc de agrement și o oază de liniște înconjurată de natură.

Ca și amplasare administrativ teritoarială comuna Luncavița cu zona Valea Fagilor, este localizată la limita PNMM pe partea de Nord pe trasee turistice administrate de PNMMN cu acces la drum asfaltat, recent reabilitat DJ 222A.

IDENTIFICARE ISTORICĂ A COMUNITĂȚII Prima menţiune - cunoscută în prezent - a localităţii Luncaviţa se regăseşte în dexterul (registru) din 1573 emis de autorităţile otomane, dovedindu-se astfel o continuitate de aproape 500 de ani a localității sub numele de Luncavița, fapt ce dă patrimoniului cultural moștenit o importanță turistică ce merită cunoscută.

AȘEZARE GEOGRAFICĂ COMUNA LUNCAVIȚA
Comuna Luncavița, așezare rurală de tip mare cu 4400 cetățeni, este amplasat la 56 km de Tulcea, pe DN 22 (E 87), la 23 km de Galati și 36 km de Braila. Legătura rutieră directă este asigurată de DN 22 (E87) Tulcea-Isaccea-Luncavița-Măcin-Brăila. Tot prin DN 22A și în continuare prin DN 22E (localitatea Garvăn) se face legătura cu orașul Galați.

Un alt drum ce asigură legătura în teritoriu, este DJ 222A, ce leagă localitatea Luncavița de teritoriul localității Nifon. În est, din DN 22 prin DC 59 se face legătura cu localitatea Tichilești.

Teritoriul administrativ al comunei Luncavița se află situat pe unitățile geomorfologice ale Dobrogei de nord. Relieful este caracterizat de asocierea a trei subunități morfostructurale bine diferențiate: Lunca Dunării, Munții Măcinului și Podișul Niculițelului.

Localitățile comunei Luncavița se dezvoltă la piciorul dealurilor enumerate, pe malul sudic al luncii Dunării, în zona de contact cu acele culmi care alcătuiesc versantul nordic al Parcului Național Munților Măcinului.

Teritoriul administrativ al comunei Luncavița cuprinde suprafețe declarate monumente ale naturii cu specii de flora si faună unice: bujor dobrogean, ghiocelul creț, broasca țestoasă, balaurul dobrogean, specii unice la nivel mondial de fluturi sau șoim dobrogean.

Localitatea Luncavița se află în partea de nord – vest a județului Tulcea, la intersecția dintre paralela 45°17’ latitudine nordică și meridianul 28°16’ longitudine estică, cu implicații directe din punct de vedere bio – pedo – climatic.

RELIEFUL LOCALITĂȚII DE AMPLASARE Regionarea morfologică face ca relieful comunei să fie, în general, uşor vălurit, coborând în trepte de la peste 360 m în sud până la aproape de nivelul mării în nord (Valea Codrului, Valea lui Mihalache, Valea Stupinei, Valea Bozului).

Pe teritoriul zonei se găsesc o serie de dealuri insulare între care: Culmea Ciclăeşti, Dealul Pietriş (90m), Dealul Milan (40,2m), Dealul Burlăcelului, Dealul Drăghici. „Golful Luncaviţa încadrat între premontoriile Garvănului şi Rachelu, este un vast amfiteatru deschis pe mai bine de 25 km, ale cărui trepte sunt formate din resturile întregii serii de terase aflate în subsectorul predeltaic (95-110 m, 75-85 m).

mprejurimi

AȘEZARE GEOGRAFICĂ COMUNA LUNCAVIȚA
Comuna Luncavița, așezare rurală de tip mare cu 4400 cetățeni, este amplasat la 56 km de Tulcea, pe DN 22 (E 87), la 23 km de Galati și 36 km de Braila. Legătura rutieră directă este asigurată de DN 22 (E87) Tulcea-Isaccea-Luncavița-Măcin-Brăila. Tot prin DN 22A și în continuare prin DN 22E (localitatea Garvăn) se face legătura cu orașul Galați.

Un alt drum ce asigură legătura în teritoriu, este DJ 222A, ce leagă localitatea Luncavița de teritoriul localității Nifon. În est, din DN 22 prin DC 59 se face legătura cu localitatea Tichilești.

Teritoriul administrativ al comunei Luncavița se află situat pe unitățile geomorfologice ale Dobrogei de nord. Relieful este caracterizat de asocierea a trei subunități morfostructurale bine diferențiate: Lunca Dunării, Munții Măcinului și Podișul Niculițelului.

Localitățile comunei Luncavița se dezvoltă la piciorul dealurilor enumerate, pe malul sudic al luncii Dunării, în zona de contact cu acele culmi care alcătuiesc versantul nordic al Parcului Național Munților Măcinului.

Teritoriul administrativ al comunei Luncavița cuprinde suprafețe declarate monumente ale naturii cu specii de flora si faună unice: bujor dobrogean, ghiocelul creț, broasca țestoasă, balaurul dobrogean, specii unice la nivel mondial de fluturi sau șoim dobrogean.

Localitatea Luncavița se află în partea de nord – vest a județului Tulcea, la intersecția dintre paralela 45°17’ latitudine nordică și meridianul 28°16’ longitudine estică, cu implicații directe din punct de vedere bio – pedo – climatic.

RELIEFUL LOCALITĂȚII DE AMPLASARE Regionarea morfologică face ca relieful comunei să fie, în general, uşor vălurit, coborând în trepte de la peste 360 m în sud până la aproape de nivelul mării în nord (Valea Codrului, Valea lui Mihalache, Valea Stupinei, Valea Bozului).

Pe teritoriul zonei se găsesc o serie de dealuri insulare între care: Culmea Ciclăeşti, Dealul Pietriş (90m), Dealul Milan (40,2m), Dealul Burlăcelului, Dealul Drăghici. „Golful Luncaviţa încadrat între premontoriile Garvănului şi Rachelu, este un vast amfiteatru deschis pe mai bine de 25 km, ale cărui trepte sunt formate din resturile întregii serii de terase aflate în subsectorul predeltaic (95-110 m, 75-85 m).

Oferta speciala

Plimbare cu barca prin Delta

detalii

OFERTE SPECIALE

în fiecare lună pregătim ceva deosebit

eniu site

Termenii de utilizare, GDPR Politica Confidentialitate & Cookies , CCTV
ANT - Certificat de clasificare
Realizat de EuroMarket.ro


Nu sta pe gânduri,
Rezervă Direct acum sau prin:
Cazare Luncavita
Cazare Tulcea: Agropensiunea Valea Fagilor, Luncavita
accessible hotels Romania
accessible hotels Romania
dog friendly hotels Romania
hotel with parking in Romania
Romania eco friendly hotels

Nu rata oferta noastre pentru acest sezon

Avem numai vesti bune!

HAI ÎN VACANȚĂ ȘI POȚI ACHITA ȘI CU BONURI, TICHETE, VOUCHERE DE VACANȚĂ!
Evoluăm împreuna si oferim servicii cât mai complete, complexe și conforme cerințelor pieții, Agropensiunea Valea Fagilor, acceptă plata serviciilor în baza bonurilor, tichetelor sau a voucherelor de vacanță.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!